Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

TS, Kultur og samfundsanalyse (E16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Frank Sejersen (8-77696e6976776972446c7971326f7932686f)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HTÆK03126U

Engelsk titel

Cultural and Social Analysis

Kursusindhold

Undervisningsforløbet i Kultur og samfundsanalyse er et teoretisk-analytisk introduktionselement til kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier. Forelæsningsdelen er fordelt på to blokke; den første blok introducerer det tværkulturelle studiefelt gennem en række grundlæggende teoretiske problemstillinger; anden blok indkredses det tværkulturelle felt gennem en række tværgående temaer som f.eks. globalisering, modernitet, udvikling, sekularisering/desekularisering, og de teoretisk-analytiske tilgange kommer her i spil i analyser af konkrete undersøgelser og empirisk materiale. I denne undervisning vil der blive trukket på specialister fra ToRS.

Sideløbende med forelæsnings-rækken vil der være tutorials i mindre grupper hver med sin faste underviser. Forelæsningernes emner og problemstillinger kommer til fælles drøftelse i disse tutorials, og man må som studerende være indstillet på, at der her stilles ganske store krav om aktiv deltagelse. Der vil til de enkelte tutorials være obligatorisk læsestof, som skal diskuteres på basis af skriftlige og mundtlige oplæg fra deltagerne. Tutorials vil ligeledes fokusere på udarbejdelsen af synopsisopgaven, som skal bruges til den mundtlige eksamen. Pensum til eksamen er obligatorisk og udgøres af hele/dele af kursets læseplan.

Målbeskrivelse

KA 2015-studieordning:
Kultur og samfundsanalyse (Fagelementkode HTÆK03121E)

Anbefalede faglige forudsætninger

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen.

Uddannelse

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tværkulturelle studier, 2015-ordningen

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Frank Sejersen, sejersen@hum.ku.dk
Lars Højer, lhoejer@hum.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink herunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, tutorials, studenteroplæg (mundtlige som skriftlige), tekst- og opgavediskussioner.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Kompendium. Den studerende skal inden studiestart læse Hastrup, Kirsten (2004): Kultur – Det fleksible fællesskab, Århus: Aarhus Universitetsforlag (180 normalsider).

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 42
Forberedelse 245
Eksamen 97,5
Praktiske øvelser 28
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​tvaerkulturelle_studier/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende