TS, Tværkulturel innovation (E16)

Kursusindhold

Kurset behandler faglige emner, der vedrører tværkulturel innovation og virksomheds-/organisationsforståelse.

Med udgangspunkt i Jacobsen & Thorsvik (2001). Hvordan organisationer fungerer. Indføring i organisation og ledelse og et korpus af artikler vil kurset introducere til en grundlæggende forståelse og analyse af virksomhedsdynamikker og lægge op til diskussion af relaterede tværkulturelle problemstillinger.

Denne indføring foregår parallelt med udviklingen af et konkret produkt (bredt forstået) til og i samarbejde med samarbejdspartneren Måltidspartnerskabet, som er en sammenslutning af alle centrale aktører inden for den danske fødevarebranche. Det er tredje år at dette samarbejde finder sted , hvor de studerende arbejder med mad-/måltids-/fødevarerelaterede opgaver. Kursusdeltagerne samles fra kursusstart i teams omkring projekter defineret på forhånd af underviserne. Projekterne har:

 • Team: Teams af 4-5 studerende.

 • Projektgrundlag: En virkelig problemstilling, som teamet samles om at løse.

 • Opdragsgiver: Måltidspartnerskabet.

 • Vejledning: En feedback-gruppe.

 • Leverance: En leverance, som skal afleveres ved projektafslutning

Herudover tilbydes projektteams et innovationsprogram, som hjælper med relevant metoder og strukturerede udfordringer i forhold til at løse projektet og indgå professionelt i eksterne samarbejder. Innovationsprogrammet indeholder workshops og seminarer.

Der skal forventes at afsætte tid til feltstudier og interviews som led i opgaveløsningen

Engelsk titel

Cross-Cultural Innovaton

Uddannelse

Kurset henvender sig til alle studerende indskrevet på en KA uddannelse på ToRS, som ønsker at forfølge et forløb i tværkulturel innovation. Kurset er godkendt som alternativ til projektorienteret forløb (praktik).

Målbeskrivelse

Tværkulturelle studier 2009-ordning

Projektorienteret formidling (fagelementkode HTÆK03071E)

Tværkulturelle studier 2015-ordning

Projektorienteret innovation (fagelementkode HTÆK03171E)

Asienstudier 2008-ordningen

Projektorienteret forløb (fagelementkode HKOK03461E, HTIK03051E, HJAK03061E, HFKK00377E, KIDK03051E, HKIK03061E, HFKK00366E)

Indianske sprog og kulturer 2008-ordningen

Projektorienteret forløb (fagelementkode HINK03151E)

Grækenlandsstudier 2008-ordningen

Projektorienteret forløb (fagelementkode HGRK03082E)

Eskimologi 2008-ordningen

Projektorienteret forløb (fagelementkode HESK03391E)

Polsk sprog og kultur 2008-ordningen

Projektorienteret forløb (fagelementkode HPLK03381E)

Russisk sprog og kultur 2008-ordningen

Projektorienteret forløb (fagelementkode HRUK03381E)

Østeuropastudier 2008-ordningen

Projektorienteret forløb (fagelementkode HØEK03271E)

Religionshistorie 2008-ordningen

Projektorienteret forløb (fagelementkode HRHK03681E)

Religionssociologi 2008-ordningen

Projektorienteret forløb (fagelementkode HRSK03451E)

Islamiske studier 2008-ordningen

Projektorienteret forløb (fagelementkode HISA04691E)

Mellemøstlige sprog og samfund 2008-ordningen

Projektorienteret forløb (fagelementkode HMØK03731E)

Ancient and medieval near eastern studies 2008-ordningen

Academic internship (fagelementkode HNAK03471E)

Forelæsninger, tekst- og opgavediskussioner, team-arbejde, feltstudier, interview-studier.

Følgende grundbog skal anskaffes: Jacobsen & Thorsvik (2002). Hvordan organisationer fungerer. Indføring i organisation og ledelse. København: Hans Reitzels Forlag. Andre tekster vil være tilgængelige online og gennem Absalon.

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på en KA uddannelse på ToRS og ikke har taget fagelementet projektorienteret forløb. Er man indskrevet på Tværkulturelle studier må man ikke have taget fagelementer fra modul 6.

Der er begrænsede pladser og der skal derfor indsendes en begrundet ansøgning på 1/2-1 side til sejersen@hum.ku.dk inden 1. juni 2016. I denne ansøgning skal der fremgå kulturanalytiske elementer taget på enten BA eller KA niveau.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Praktisk mundtlig prøve
Eksamen består i en mundlig fremlæggelse til opdragsholder, og en fri skriftlig hjemmeopgave.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 122,5
 • Forelæsninger
 • 35
 • Praktiske øvelser
 • 253,5
 • Vejledning
 • 1,5
 • Total
 • 412,5