TS, Projekt- og organisationsforståelse (E16)

Kursusindhold

Seminarer i løbet af semestret, hvor der vil være fokus på virksomheds- og organisationsteori samt relaterede problemstillinger. Der vil være fokus på diskussioner om det tværkulturelle i forhold til de konkrete opgaver.

Engelsk titel

Project and organisational understanding

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier, 2009 og

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tværkulturelle studier, 2015-ordningen

Målbeskrivelse

KA 2009-studieordning:
Projektorienteret forløb (praktik) (fagelementkode HTÆK03061E)
Projektorienteret formidling (fagelementkode HTÆK03071E)
Virksomhedsforståelse (fagelementkode HTÆK03081E)

KA 2015-studieordning:
Projektorienteret forløb (praktik) (fagelementkode HTÆK03151E)Projektorienteret formidling (fagelementkode HTÆK03161E)Organisationsanalyse (fagelementkode HTÆK03181E)
Projektorienteret innovation (fagelementkode HTÆK03171E)

Forelæsninger, tekst- og opgavediskussioner

Følgende grundbog skal anskaffes: Jacobsen & Thorsvik (2002). Hvordan organisationer fungerer. Indføring i organisation og ledelse. København: Hans Reitzels Forlag. Andre tekster vil være tilgængelige online og gennem Absalon.

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier eller en anden KA uddannelse på ToRS og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 73,5
 • Forelæsninger
 • 21
 • Praktiske øvelser
 • 317
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 412,5