TS, Aktuel Tematisk Problemstilling (E16)

Kursusindhold

Seminarer i løbet af semestret, hvor der vil være mulighed for at diskutere tekster og analytiske problemer. Der vil være fokus på diskussioner om det tværkulturelle som metode, kritik og begreb. Der vil ligeledes være plads til at diskutere opgaverelaterede problemstillinger og tekster. Undervisningen inkluderer endvidere et længere forløb med fokus på faglighed i praksis, hvor de studerendes faglige kompetencer og forventninger på arbejdsmarkedet vil blive diskuteret med udgangspunkt i uddannelsen og i den enkelte studerende. En del af forløbet inkluderer arbejde med CV, ansøgninger og analyse af jobmarkedet. Dette forløb varetages af en specialist på området.

Engelsk titel

Thematical problem of current interest

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier, 2009 eller

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tværkulturelle studier, 2015-ordningen

 

Målbeskrivelse

KA 2009-ordning:
Aktuel Tematisk Problemstilling (fagelementkode HTÆK03051E)

KA 2015-ordning:
Aktuel tematisk problemstilling (fagelementkode HTÆK03141E)

 

 

 

 

 

Forelæsninger, tekstdiskussioner og studenteroplæg

Materialet vil være tilgængeligt online og gennem Absalon

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen.

Der er givet dispensation, således at den studerende ikke skal til mundtlig eksamen: http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​tvaerkulturelle_studier/​regler/​

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse
 • 52,5
 • Vejledning
 • 1
 • Praktiske øvelser
 • 338
 • Total
 • 412,5