Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

AFLYST: TS, Projekt- og organisationsforståelse (F17)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Frank Sejersen (8-796b706b78796b74466e7b7334717b346a71)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HTÆK00027U

Engelsk titel

CANCELED: Project and organisational understanding

Kursusindhold

Seminarer i løbet af semestret, hvor der vil være fokus på virksomheds- og organisationsteori samt relaterede problemstillinger. Der vil være fokus på diskussioner om det tværkulturelle i forhold til de konkrete opgaver.

Målbeskrivelse

KA 2009-studieordning:
Projektorienteret forløb (praktik) (fagelementkode HTÆK03061E)
Projektorienteret formidling (fagelementkode HTÆK03071E)
Virksomhedsforståelse (fagelementkode HTÆK03081E)

KA 2015-studieordningen:
Projektorienteret forløb (praktik) (fagelementkode HTÆK03151E)Projektorienteret formidling (fagelementkode HTÆK03161E)Organisationsanalyse (fagelementkode HTÆK03181E)

Bemærkninger

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier eller en anden KA uddannelse på ToRS og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen.

Uddannelse

KA 2009-studieordning og KA 2015-studieording for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier.

Kurset henvender sig til studerende, som skal tage modul 6 på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier og til KA studerende op ToRS som forfølger projektorienteret forløb (praktik).

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Jesper Jyderup, Jyderup@hum.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Absalon grupperum
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, tekst- og opgavediskussioner

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Følgende grundbog skal anskaffes: Jacobsen & Thorsvik (2002). Hvordan organisationer fungerer. Indføring i organisation og ledelse. København: Hans Reitzels Forlag.

Andre tekster vil være tilgængelige online og gennem Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 21
Forberedelse 73,5
Vejledning 1
Praktiske øvelser 317
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Se studieordning:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​tvaerkulturelle_studier/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende