AFLYST: TS, Aktuel Tematisk Problemstilling (F17)

Kursusindhold

Seminarer i løbet af semestret, hvor der vil være mulighed for at diskutere tekster og analytiske problemer. Der vil være fokus på diskussioner om det tværkulturelle som metode, kritik og begreb. Der vil ligeledes være plads til at diskutere opgaverelaterede problemstillinger og tekster

Engelsk titel

CANCELED: Thematical problem of current interest

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier 2009-ordning og studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkuturelle studier 2015-ordning.

Kurset henvender sig udelukkende til studerende, som skal tage modul 5 på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier.

Målbeskrivelse

KA 2009-ordningen:
Aktuel Tematisk Problemstilling (Fagelementkode HTÆK03051E)

KA 2015-ordningen:
Aktuel Tematisk Problemstilling (Fagelementkode HTÆK03141E)

Eksaminanden kan

 • Formulere og kontekstualisere en aktuel tværkulturel problemstilling knyttet til en udvalgt situation/begivenhed.
 • Afgrænse et relevant materiale, der relaterer sig til involverede aktører i situationen/begivenheden samt den sammenhæng, hvori den udspiller sig.
 • Arbejde eksplicit med teorier, begreber og metoder i analysen af problemstillingen.
 • Reflektere over perspektiver knyttet til problemstillingen (fx udviklings- og løsningsmuligheder)

Forelæsninger, tekstdiskussioner og studenteroplæg

Materialet vil være tilgængeligt online og gennem Absalon.

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 94,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 289
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 412,5