TS, Specialeseminar (F17)

Kursusindhold

Der diskuteres problemstillinger, analytiske problemer, formalia og projektstyring. Der gives individuel specialevejledning af faglærere på ToRS.

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier 2009-ordning og studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier 2015-ordning.

Kurset henvender sig udelukkende til studerende, som skal tage modul 7 på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier.

Målbeskrivelse

Speciale

Se uddannelsesside på KUnet vedr. specialekontrakt

Forelæsninger, opgavediskussioner og studenterfremlæggelser

Litteraturen er tilgængelig online og i Absalon

ECTS
30 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 31,5
  • Forelæsninger
  • 9
  • Praktiske øvelser
  • 784,5
  • Total
  • 825,0