TS, Specialeseminar (E16)

Kursusindhold

Der diskuteres problemstillinger, analytiske problemer, formalia og projektstyring. Der gives individuel specialevejledning af faglærere på ToRS.

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier, 2009 eller

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tværkulturelle studier,
2015-ordningen

Kurset henvender sig udelukkende til studerende, som skal tage modul 7 på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier

Målbeskrivelse

KA 2009-studieordning:
Speciale

Se uddannelsesside på KUnet vedr. specialekontrakt

Forelæsninger, opgavediskussioner og studenterfremlæggelser

Litteraturen er tilgængelig online og i Absalon.

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen.

Vejledning efter aftale med vejleder

ECTS
30 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 12
  • Praktiske øvelser
  • 771
  • Forberedelse
  • 42
  • Total
  • 825