Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

SPS; Sprogpsykologisk formidling

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Jacob Thøgersen (11-7680747b7173717e7f717a4c7481793a77813a7077)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HSSK03556U

Engelsk titel

The Psychology of Language as a Basis for Academic and Professional Communication

Kursusindhold

Modulet anlægger teoretiske og praktiske perspektiver på emnet formidling. Det indebærer introduktion til teoretiske problemstillinger, som beskriver formidlingsmæssige udfordringer, herunder: formål, forståelighed, målrettethed, interessekonflikter, hukommelsesaspekter, subjektivitet og idiosynkrasier. Det indebærer også, at deltagere opnår praktisk erfaring gennem tilvejebringelsen af egne formidlingsprodukter.

Endelig indebærer det integration af teoretiske og praktiske perspektiver igennem refleksion over egen praksis.

Den studerende, som gennemfører og består modulet, opnår således teoretisk grundlag for at kunne orientere sig i, navigere imellem og basere egen formidlingspraksis på forskellige teorier om formidling. På dette grundlag kan den studerende gøre sig kritiske teoretiske overvejelser om forståelig og målrettet formidling, redegøre for relationer mellem forskellige formidlingsteorier samt redegøre for styrker og svagheder ved forskellige teorier om formidling og formidlingspraksis i forhold til specifikke målgrupper og formål. Dertil kan den studerende på teoretiske grundlag gennemføre selvstændige analyser og evalueringer af konkrete formidlingsprodukter samt foreslå, implementere og evaluere forbedringer af egen og andres formidling i konkrete formidlingsopgaver.

Målbeskrivelse

Eksaminanden kan

 udpege og diskutere formidlingsmæssige problemstillinger i både teori og praksis;

 afgræse og tilrettelæge en formidlingsmæsig opgave;

 i et selvvalgt formidlingsprojekt reflektere over, evaluere og forbedre både egen og andres formidling med kobling til både teori og praksis;

 vurdere og forbedre eksisterende formidling;

Ved bedømmelsen vægtes derfor både den studerendes evne til at udpege og tage stilling til formidlingsmæssige problemstillinger i relation til eget projekt, men også eksaminandens arbejde med kvalitetsudvikling af formidlingen i projektet i forhold til den valgte målgruppe og de læste teorier.

 

SPS KA

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/sprogpsykologi/sprogpsykologi_ka.pdf

SPS BA-TV

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/sprogpsykologi/sprogpsykologi_batv_2007.pdf

 

 

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Uden for skemastruktur
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Der gennemgås ved holdundervisning suppleret med gruppearbejde udvalgte eksempler på vellykket formidling. De studerende trænes i selv at opspore instruktive eksempler på formidling. Kursets teoretiske del sigter mod grundlag for udformningen af en formidlingsopgave. Arbejdet med at give og at modtage brugbar feedback trænes både i grupper og på holdet som helhed.

Kapacitet

35

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 42
Undervisningsforberedelse 210
Eksamensforberedelse 160,5
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve
Fri mundtlig sagsfremstilling med synopsis

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende