Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

SPS; Projektorienteret forløb

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Søren Beck Nielsen (9-7665716c686f766871436b7870316e7831676e)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HSSK03417U

Engelsk titel

Academic Internship

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 identificere en eller flere problemstillinger i forbindelse med arbejdet under det projektorienterede forløb, som eksaminanden forholder sig analytisk, metodisk og/eller teoretisk til. Eksaminanden skal diskutere problemstillingen i forhold til relevante sprogpsykologiske elementer fra eksempelvis "Sprogpsykologiske metoder", "Sprogpsykologisk formidling" eller "Sprogpsykologisk kommunikationsanalyse";

 anvende sprogpsykologiske og mere generelle humanistiske kompetencer i forhold til løsning af praktiske arbejdsopgaver;

 redegøre for og diskutere styrker og svagheder i den sprogpsykologiske kandidatuddannelse som kvalifikation til de jobfunktioner, som eksaminanden har varetaget under det projektorienterede forløb.

Målbeskrivelse

Se din studieordning:

KA

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/sprogpsykologi/sprogpsykologi_ka.pdf

 

Uddannelse

Sprogpsykologi

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Uden for skemastruktur
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Fagelementet på 15 ECTS-point er forbundet med et projektorienteret forløb som indebærer min. 200 timers ophold på en arbejdplads samt aflevering af en fri skiftlig hjemmeopgave på uddannelsesstedet. Ved det projektorienterede forløbs begyndelse udarbejder eksaminanden, en eksamensberettiget vejleder og arbejdsstedets kontaktperson en kontrakt, som beskriver målsætningen med opholdet på arbejdspladsen samt afstikker rammerne for eksaminandens specifikke arbejdsopgaver. En kontraktskabelon kan findes på Det Humanistiske Fakultets hjemmeside.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Vejledning 0
Total 0

Eksamen

Prøveform

Andet
Fri, skriftlig hjemmeopgave. Eksaminanden udformer en selvstændig problemformulering som rejser et eller flere spørgsmål inden for fagelementets område. Opgaven udformes som en besvarelse af dette eller disse spørgsmål.
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende