SPS; Interview og intersubjektivitet

Kursusindhold

I vores hverdag er vi omgivet af interviews i nyheder, forskning, markedsundersøgelser, tilfredshedsundersøgelser osv. Man kunne fristes til at tro at interviews var en simpel affære. Efter at have deltaget i dette kursus, vil man ikke længere have denne uskyldige tro.

Interviews kan beskrives som institutionelle samtaler hvor én person, ofte på vegne af andre personer, taler med en eller flere person(er) for at få indsigt i deres sind. Man kan sige det sådan at et psykologisk individ vil forstå et andet psykologisk individs indre med sproget som medium. Formålet med interviewet er at opnå intersubjektivitet mellem de talende. De talende skal opbygge en delt forståelse for hinandens tanker og samtidig en gensidig individuel forståelse af at de deler denne forståelse. Betragter man interviews sådan, rejser det nogle fundamentale sprogpsykologiske spørgsmål som:

 • Har den interviewede indsigt i sit eget indre sådan at dette kan formidles til intervieweren?

 • Har den interviewede kontrol over det sprog der produceres, eller er det rigtigere at sige at ’sproget taler personen’?

 • Har interviewer og interviewet samme forståelse af de sproglige udtryk som bruges, eller står sproget i vejen for forståelsen?

 • Hvordan kan interviewer og interviewet opnå gensidig intersubjektivitet, og hvilke midler bruger de til at forhandle, formidle og bekræfte den gensidige forståelse?

Uden for den konkrete interviewsituation rejses samme type spørgsmål til formidlingen mellem intervieweren og det publikum som interviewet udføres for: Hvordan kan den intersubjektive forståelse som er opnået i interviewet formidles til et publikum som ikke deltog i interviewet?

Det er spørgsmål som disse vi vil forsøge at reflektere over på kurset Interview og intersubjektivitet. Undervisning vil introducere til forskellige måder at interviewe og deres forskellige antagelser og erkendelsesinteresser. Vi vil se på og diskutere andres interviewpraksis, og deltagere i kurset skal selv interviewe og analysere og formidle deres interviewresultater. Kursets grundbog er Steinar Kvale og Svend Brinkmanns ”Interview” 3. udg., suppleret med et kompendium.

Kurset har et dobbelt læringsmål: Dels konkretiseres teoretiske sprogpsykologiske indsigter om ”personers sproglige udtryk for indtryk” i mødet med en dagligdags samtaletype, og vi afsøger dermed praktiske konsekvenser af sprogpsykologiens teoretiske indsigter; dels bliver deltagerne trænet i selv at blive mere reflekterede interviewere, en kompetence som er brugbar både i forbindelse med fremtidige studieprojekter og i en mængde fremtidige erhverv.

Engelsk titel

Interview and intersubjectivity

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Total
 • 412,5