AFLYST Latinamerika-profilen: Kulturer, miljø og udvikling

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i:

 • at analysere og kontekstualisere det valgte emne i forhold til centrale em-ner og problemer i nutidens Latinamerika
 • at diskutere de væsentlige faglige problemstillinger i det valgte emne på en klar og nuanceret måde i sammenhæng med relevante teoridannelser og videnskabelige metoder.
 • at foretage en klar og diskuterende fremlæggelse, der tager fat i de væ-sentlige områder i forhold til problemstillingen og belysningen af denne.
 • at give en reflekteret og selvstændig analyse af en selvvalgt, væsentlig problemstilling inden for det gennemgåede stof
 • at diskutere det udvalgte emne med forståelse for dets relevans i en brede-re faglig sammenhæng
 • at arbejde selvstændigt med kulturteoretiske og samfundsmæssige spørgsmål
 • at vise forstålse for emnets historiske forankring
Engelsk titel

CANCELLED Cultures. Environment and Development

Holdundervisning

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse
 • 148,75
 • Total
 • 204,75