Spansk - Valgfag, skriftlig formidling

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

 • tale spansk normalsprog flydende og korrekt med hensyntagen til nor-men i den konkrete kommunikative og sociale sammenhæng.
 • skrive på et korrekt spansk, der er stilistisk og registermæssigt adækvat

 • formulere sig klart og flydende

 • skriftligt redegøe for og diskutere indholdet af en spansksproget tekst

 • lave en tekstkommentar, der i sin argumentation er sammenhængende og meningsfuld.

Engelsk titel

Spanish - Selective subject, written communication

Holdundervisning

Hører sammen med "HSPA00539U Spansk - Valgfag, mundtlig formidling"

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 40,25
 • Total
 • 68,25