Spansk - Syntaktisk analyse (tilvalg)

Kursusindhold

På kurset trænes den studerende i syntaktisk analyse og skriftlig produktion af spansk. I løbet af semestret beskrives den terminologi og de redskaber som anvendes i den syntaktiske analyse. Den syntaktiske analyse trænes gennem øvelser. Centrale grammatiske problemer gennemgås med udgangspunkt i oversættelsesøvelser.

Engelsk titel

Spansk - Syntactical analysis (tilvalg)

Holdundervisning

Materiale: omfang svarende til: Jan Mogensen, Spansk Grammatik + Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 26,25
  • Forelæsninger
  • 42
  • Total
  • 68,25