Humanistisk entrepreneurship

Kursusindhold

Efter at have gennemført modulet kan den studerende

• forholde sig analytisk til innovation og iværksætteri

• udarbejde og forholde sig argumenterende til forretningskoncepter og

innovationsplaner

• systematisere og anvende teoretiske modeller, der beskriver forhold omkring

start og/eller fornyelse af virksomheder

• forstå begrebet entrepreneurship i historisk og kulturelt perspektiv

• anskue innovation og iværksætteri af virksomheder i sammenhæng

• bruge erhvervsterminologi aktivt.

Engelsk titel

The Humanities and Entrepreneurship

Holdundervisning

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 409,5
  • Total
  • 437,5