Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Spansk - Latinamerikas historie, kultur og litteratur fra 1800 - i dag

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
  • Jan Gustafsson (6-747c864b4a44527a877f407d8740767d)
  • Anne Marie Ejdesgaard Jeppesen (7-676c6667756966426a776f306d7730666d)
  • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Kursusnummer: HSPB00781U

Engelsk titel

Spanish - Latin-American history, culture and literature from 1800 till today

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

  • redegøre for væsentlige temaer og problematikker i Latinamerikas histo-rie, kultur og litteratur fra 1800 til i dag
  • analysere og perspektivere en selvdefineret problemstilling
  • sætte det valgte emne ind i en bredere historisk, kulturel og/eller littera-turhistorisk sammenhæng
  • indgå i en dialog omkring det valgte emne.

Studienævn

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 56
Forberedelse 353,5
Total 409,5

Eksamen (BA + BA-tilvalg 2016-ordning)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​spansk/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende