Spansk - Digitale indgange til spansk sprog og kultur

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

 • identificere og beskrive de spanske ordklasser

 • identificere og definere de enkelte sætningsdele og beskrive deres funktion i forhold til hinanden og til sætningen som helhed

 • oversætte fra dansk til spansk på et basalt niveau.

 

Engelsk titel

Spanish - Digital Sources to Spanish Language and Culture

Holdundervsning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 122,5
 • Forelæsninger
 • 14
 • Total
 • 136,5