Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Spanish - Bachelor’s Project

Practical information
Study year 2016/2017
Time
Spring
Price

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Programme level Bachelor
ECTS 15 ECTS
Course responsible
  • Johan Pedersen (3-6d6b73436b7870316e7831676e)
  • Department of English, Germanic and Romance Studies
Course number: HSPB00542U

Course content

Der opnåes færdighed i:

  • gennemføre et projekt der eksemplarisk bearbejder en afgrænset pro-blemstilling inden for spansk sprog, litteratur eller historie og samfunds-forhold
  • redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teori og metode inden for tekst- og kulturanalyse i forhold til projektets problemstilling
  • gennemføre en undersøgelse af spansksprogede tekster eller af kulturelle fænomener med enten et mere teoretisk-analytisk eller et mere prak-tisk-formidlingsmæssigt sigte
  • begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets pro-blemstilling således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig
  • udtrykke sig klart og anvende relevante faglige begreber i overens-stemmelse med videnskabelige krav og normer
  • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk spansk
  • sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé

 

Studyboard

Study board of English, Germanic and Romance Studies

Course type

Single subject courses (day)

Duration

1 semester

Schedulegroup

See link to schedule
---- SKEMA LINK ----

Teaching and learning methods

Vejledning

Language

Spanish
Partially in Danish

Workload

Category Hours
Preparation 409,5
English 409,5

Exam (BA 2013-ordning)

Type of assessment

Other

Criteria for exam assessment

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​spansk/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende