Spansk - Valgfag

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • redegøre for emnet som helhed og for det af ham/hende særligt stude-rede område
 • formulere en præis og afgræset problemstilling
 • diskutere problemstillingen selvstændigt med inddragelse af forskellige synspunkter og referencer til faglitteraturen
 • udarbejde et konkret produkt, der skal kunne finde praktisk anvendelse uden for studiet
 • reflektere selvstændigt over betingelser og begrænsninger i forbindelse med udarbejdelsen og anvendelsen af det konkrete produkt.
Engelsk titel

Spanish - Elective subject

Holdundervisning

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 217
 • Total
 • 273