Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Spansk - Kontrastivt sprog

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Kandidat tilvalg
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Johan Pedersen (3-72707848707d7536737d366c73)
  • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Kursusnummer: HSPB00501U

Engelsk titel

Spanish - Contrastive language

Kursusindhold

Formålet med dette fagelement er for det første at træne i dels at skrive grammatisk korrekt spansk, og dels at oversætte til og fra spansk. Dertil kommer at der på kurset vil blive undervist i og diskuteret hvilke udfordringer man typisk møder i forbindelse med oversættelse. Vi vil opøve færdigheder i at analysere bestemte forskelle mellem spansk og dansk sprogbrug som sprogtypologiske forskelle. Man afleverer oversættelser som bliver rettet og gennemgået i timerne som udgangspunkt for gennemgang af grammatiske problemer og diskussioner af typologiske forskelle mellem dansk og spansk, og oversættelsesmæssige problemstillinger

Studienævn

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 176,75
Forelæsninger 28
Total 204,75

Eksamen (BA og KA-tilvalg 2012-ordning)

Prøveform

Andet
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende