ÅU SPA - Videnskabsteori

Kursusindhold

Videnskabsteori

Der opøves færdigheder i at:

  • placere faglige problemstillinger og repræsentative teoretiske tekster vedrørende sprogfagsdisciplinerne i en videnskabsteoretisk og -historisk kontekst
  • redegøre for forholdet mellem teori, empiri og metode
Engelsk titel

ÅU SPA - Videnskabsteori

Forelæsninger

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering med opsyn.
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 12
  • Total
  • 12