ÅU SPA Spansk - Modul 7: Grammatik og kognition & Videnskabsteori (Efterår 2016)

Kursusindhold

 

Grammatik og kognition udbydes både som centralfag og som kandidat gymnasiesidefag.

Centralfag / Modul 7: Grammatik og kognition & Videnskabsteori. Grammatik og kognition (Fagelement HSPB00511E) og Videnskabsteori (Fagelement HSPB00521E)

Gymnasiesidefag / Modul 2: Grammatik og kognition(Fagelement HSPK03651E )
[kandidatsidefag, 2012-ordningen]

 

Grammatik og kognition

Der opøves færdigheder i at:

  • redegøre for centrale konstruktionstyper i spansk grammatik
  • identificere en grammatisk problemstilling
  • anvende det relevante begrebsapparat og gennemføre en velargumenteret analyse af denne problemstilling, herunder forholde sig kritisk til grammatiske forklaringer
  • udforme en systematisk fremstilling af analysen og formidle den klart og sammenhængende.

 

Engelsk titel

ÅU SPA Spansk - Modul 7: Grammatik og kognition & Videnskabsteori

Uddannelse

Spansk

Holdundervisning

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 36
  • Total
  • 36