Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

REL, Religionshistorie (tilvalg) (E16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Tim Rudbøg (10-7a6f73787b6a68756b6d466e7b7334717b346a71)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HRVB10106U

Engelsk titel

History of religions

Kursusindhold

Fagmodulet behandler et bredt udvalg af religioner i deres kulturelle og historiske kontekst gennem et udvalg af tekster, rituelle praksisser og visuelle repræsentationer. Endvidere introduceres centrale problemstillinger i analysen af religioner i historie og nutid. Kursets form vil være en blanding af forelæsninger, diskussioner og gruppeøvelser. Der indgår ekskursioner og øvelser i feltarbejde med fokus på ritualer og religiøs praksis

Målbeskrivelse

BA tilvalg 2015-studieordning:
Religionshistorie (fagelementkode HRVB10101E)

Anbefalede faglige forudsætninger

Studentereksamen eller tilsvarende samt ca. 2 års studier i et andet humanistisk fag

Uddannelse

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2015

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Underviser

Tim Rudbøg, fxh996@hum.ku.dk, Erik Reenberg Sand, ersand@hum.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink nedenunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Litteratur og tekster oplyses på Absalon inden kursusstart

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 328,5
Forelæsninger 84
Total 412,5

Eksamen (BA-tilvalg)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​religionsvidenskab/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende