REL, Religionshistorie (E16)

Kursusindhold

Fagmodulet behandler et bredt udvalg af religioner i deres kulturelle og historiske kontekst gennem et udvalg af tekster, rituelle praksisser og visuelle repræsentationer. Endvidere introduceres centrale problemstillinger i analysen af religioner i historie og nutid. Kursets form vil være en blanding af forelæsninger, diskussioner og gruppeøvelser. Der indgår ekskursioner og øvelser i feltarbejde med fokus på ritualer og religiøs praksis

Engelsk titel

History of religions

Uddannelse

Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2015

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:

Religionshistorie I (fagelementkode HRVB00011E)

Forelæsninger og gruppeøvelser

Litteratur og tekster oplyses på Absalon inden kursusstart

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Ekskursioner
  • 3
  • Forberedelse
  • 297,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • Total
  • 412,5