Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

RUS, Oversættelse i teori og praksis (E16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Tine Roesen (6-777b7035353b446c7971326f7932686f)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HRUK03336U

Engelsk titel

Translation

Kursusindhold

Der arbejdes med oversættelsesteoretiske og praktiske problemstillinger i relation til forskellige teksttyper.

Et antal centrale kontrastive emner af relevans for oversættelse fra russisk til dansk bliver behandlet.

De studerende skal tidligt i forløbet udvælge de tekster, der skal ligge til grund for deres opgaver.

Målbeskrivelse

KA 2008-ordning Russisk sprog og kultur
Oversættelse i teori og praksis (fagelementkode HRUK03331E)

KA 2008-ordning Østeuropastudier
Oversættelse i teori og praksis (fagelementkode HØEK03221E)

Anbefalede faglige forudsætninger

BA i et slavisk sprog

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008 og

Studieordning for kandidatuddannelsen i Østeuropastudier 2008-ordningen

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

NN

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning med studenterfremlæggelser

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Aftales på holdet.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 384
Forelæsninger 28
Vejledning 0,5
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Se studieordninger her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende