ØST, Populisme og politisk ekstremisme i Østeuropa (F17)

Kursusindhold

Kurset fokuserer på udviklingen af de populistiske partier, grupperinger og politik i nutidens Østeuropa, særlig Rusland, Polen, Ungarn og Balkan. Populisme vs. globalisering, vs. demokratiseringsprocesser, vs. (neo)liberalisme, vs. populær kultur; forskellige forklaringsmodeller af populisme.

Engelsk titel

Populism and political extremism in Eastern Europe

Uddannelse

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Østeuropastudier 2008-ordningen

Målbeskrivelse

Balkanstudier - BA 2010-studieordning:
Tema 4a: Fordybelsesemne (fagelementkode HBAB01091E)

Grækenlandsstudier - BA 2010-studieordning:
Tema 4a: Fordybelsesemne (fagelementkode HGRB01091E)
Tema 4b Valgfrit emne (fagelementkode HGRB01101E)

Polsk - BA 2010-studieordning:
Tema 4a: Fordybelsesemne (fagelementkode HPLB01091E)

Russisk - BA 2010-studieordning:
Tema 4a: Fordybelsesemne (fagelementkode HRUB01091E)
Tema 4b Valgfrit emne (fagelementkode HRUB01101E)

Østeuropastudier - BA tilvalg 2007-studieordning:
Valgfrit emne (fagelementkode HØEB10031E)

Østeuropastudier - KA 2008-studieordning:
Særligt studeret emne I (fagelementkode HØEK03211E)
Særligt studeret emne II (fagelementkode HØEK03231E)
Valgfag (fagelementkode HØEK03261E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende

Tilpasses temaer

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 412,5