RUS, Russisk Sprog 3 (E16)

Kursusindhold

Undervisningen har til formål at bibringe studerende receptiv og reproduktiv forståelse af det studerede sprog, således at man er i stand til at formidle indholdet af en tekst i koncentreret form og kan frit beskrive et sagforhold såvel i skriftlig som i mundtlig fremstilling, herunder dialog. Undervisningen er baseret på gennemgang af samfundsaktuelle emner som religion, familiemønster, mærkedage i Rusland

Engelsk titel

Russian Language Proficiency 3

Uddannelse

Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk eller

BA tilvalg 2007-studieordning for tilvalgsstudiet i Et Slavisk Sprog

Målbeskrivelse

BA 2010-studieordning:
Russisk Sprog 3 (fagelementkode HRUB01081E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Russisk Sprog 3 (fagelementkode HRUB10031E)

Undervisningen er holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af sproglaboratorieøvelser, oplæsning, svar på spørgsmål til tekster, oplæg, dialog mellem underviser og studerende og skriftlige afleveringer (referat).

Kurset suppleres af en ugentlig ”East and Southeast European News Group” (separat undervisningstilmelding)

Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen

Propædeutik, Sprog 1 og Sprog 2

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 342
  • Forelæsninger
  • 70
  • Vejledning
  • 0,5
  • Total
  • 412,5