RUS, Skriftlig sprogfærdighed på Russisk (F17)

Kursusindhold

Se studieordning.

Engelsk titel

Russian Written Language Proficiency (F17)

Uddannelse

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Et Slavisk Sprog 2007-ordningen

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Skriftlig sprogfærdighed på russisk (fagelementkode HRUB00751E)

BA 2010-studieordning:
Russisk Sprog 2 (fagelementkode HRUB01061E)

BA tilvalg i Et Slavisk Sprog 2007-studieordning:
Sprog 2 (russisk) (fagelementkode HRUB10021E)

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af oversættelsesøvelser til russisk med udgangspunkt i danske tekster af forskellige genrer med vægt på kontrasten mellem dansk og russisk, herunder forståelse for idiomatiske forskelle og oversættelsesækvivalens, samt sikkerhed i ordbogsbenyttelse. Oversættelsesøvelser kombineres med og understøttes af samtaleøvelser med henblik på at aktivere ordforrådet inden for de emneområder, der gennemgås i forbindelse med oversættelsesopgaver. .

Undervisningsmaterialer udleveres løbende i forbindelse med undervisning og lægges ud i kursusrummet på Absalon.

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 136,25
  • Forelæsninger
  • 70
  • Total
  • 206,25