RUS Ruslands aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold (E16)

Kursusindhold

Kurset er delt i to parallelforløb: en politisk-samfundsmæssig og en kulturel del med hhv. 2 og 3 ugentlige timers undervisning. Der gennemgås og diskuteres et samlet fagligt pensum på 1200 sider samt ialt otte hovedværker inden for moderne russiske litteratur (i oversættelse) og film (med undertekster).

Af det samlede pensum er 100 normalsider på russisk, sammenfaldende med det russisksprogede pensum i fagelementet Oversættelse fra russisk til dansk.

Engelsk titel

Contemporary politics, society, and culture in Russia

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2015-ordningen eller

Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen eller

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Et Slavisk Sprog 2007-ordningen
 

Målbeskrivelse

BA 2015-ordning:
Ruslands aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold (fagelementkode HRUB00741E)

BA 2010-ordning:
Ruslands historie, kultur og litteratur (fagelementkode HRUB01011E)
Ruslands kultur, mentalitet og samfund (fagelementkode HRUB01051E)

BA tilvalg i et Slavisk sprog 2007-ordning:
Et slavisk lands kultur og mentalitet (fagelementkode HRUB10041E)

BA tilvalg i Østeuropastudier 2007-ordning:
Emne I: Et østeuropæisk lands historie (fagelementkode HØEB10011E)
Emne II: Et østeuropæisk lands kultur og mentalitet (fagelementkode HØEB10021E)
Valgfrit emne (fagelementkode HØEB10031E)

 

 

Holdundervisning med forelæsninger, diskussioner og oplæg. I undervisningen sættes særlig fokus på opøvelse af mundtlig fremstilling på basis af synopsis mhp. eksamensformen for BA 2015-ordningen, men der tages hensyn til alle deltagende studerendes eksamensordninger og -former.

Se Absalon ved kursusstart

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 70
  • Forberedelse
  • 342,5
  • Total
  • 412,5