RUS, Mundtlig sprogfærdighed på russisk (E16)

Kursusindhold

Se studieordning.

Engelsk titel

Russian Oral Language Proficiency

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2015-ordningen eller

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Et Slavisk Sprog 2007-ordningen

Målbeskrivelse

BA 2015-ordning:
Oversættelse fra russisk til dansk (fagelementkode HRUB00731E)

BA 2010-ordning:
Sprog 1 (fagelementkode HRUB01041E)

BA tilvalg 2007-ordning:
Sprog III TV (fagelementkode HRUB10031E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af sproglaboratorieøvelser, oplæsning, svar på spørgsmål, oplæg og dialog mellem underviser og studerende.

Jon Kyst & Elena Lorentzen Kompendium i russisk mundtlig sprogfærdighed og skriftlig oversættelse fra dansk til russisk, BA-niveau, 1. år, Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, 2005. Kompendiet samt øvrige supplerende undervisningsmaterialer lægges ud i kursusrummet på Absalon.

Kendskab til russisk svarende til bestået eksamen i russisk propædeutik 2

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,25
  • Forelæsninger
  • 28
  • Total
  • 206,25