RUS, Oversættelse fra russisk til dansk (E16)

Kursusindhold

Se studieordning.

Engelsk titel

Translation from Russian into Danish

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2015-ordningen eller

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Et Slavisk Sprog 2007-ordningen

Målbeskrivelse

BA 2015-ordning:
Oversættelse fra russisk til dansk (fagelementkode HRUB00721E)

BA 2010-ordning:
Sprog 1 (fagelementkode HRUB01041E)

BA tilvalg 2007-ordning:
Sprog 1 (fagelementkode HRUB10011E)

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af:

• Øvelser i oversættelse fra russisk til dansk med fokus på kontrastive problemstillinger og ordbogsbenyttelse.
• Gennemgang af russisk morfologi og syntaks
• Grammatiske øvelser med analyse af ordformer, syntagmer og sætninger

Oplysninger om litteratur gives i forbindelse med undervisningen og/eller via Absalon

Kendskab til russisk svarende til bestået eksamen i russisk propædeutik 2

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 150,25
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 206,25