Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

RUS, Ruslands historie og kulturhistorie (F17)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Tine Roesen (6-85897e434349527a877f407d8740767d)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HRUB00017U

Engelsk titel

History and Cultural history of Russia

Kursusindhold

Kurset er delt i to parallelforløb: en historisk og en kulturhistorisk del med hver 2 ugentlige timers undervisning. Der gennemgås og diskuteres et samlet fagligt pensum på 1000 normalsider vedrørende Ruslands historiske og kulturhistoriske udvikling fra Middelalderen til nyere tid, ligesom der læses ialt otte hovedværker fra den russiske litteraturhistorie (i oversættelse) og filmhistorie (med undertekster).

Målbeskrivelse

BA 2015-ordning:
Ruslands historie og kulturhistorie (fagelementkode HRUB00711E)

BA 2010-ordning:
Ruslands historie, kultur og litteratur (fagelementkode HRUB01011E)
Ruslands kultur, mentalitet og samfund (fagelementkode HRUB01051E)

BA-tilvalg i Et slavis sprog 2007-ordning:
Et slavisk lands kultur og mentalitet (fagelementkode HRUB10041E)

BA-tilvalg i Østeuropastudier 2007-ordning:
Emne I: Et østeuropæisk lands historie (fagelementkode HØEB10011E)
Emne II: Et østeuropæisk lands kultur og mentalitet (fagelementkode HØEB10021E)
Valgfrit emne (fagelementkode HØEB10031E)

Uddannelse

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Et Slavisk Sprog 2007-ordningen

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Tine Roesen, swl117@hum.ku.dk
NN

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink herunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning med forelæsninger, diskussioner og oplæg. I undervisningen sættes særlig fokus på opøvelse af skriftlig fremstilling mhp. eksamensformen for BA 2015-ordningen, men der tages hensyn til alle deltagende studerendes eksamensordninger og -former.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 56
Forberedelse 356,5
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende