RET, Projektorienteret forløb

Kursusindhold

Den studerende indgår på en arbejdsplads i et forløb på i alt 600-650 timer og har selv ansvar for at finde et arbejdssted og en praktikplads, hvor retorikfaglige kompetencer fra studiet er relevante og kan bruges og videreudvikles i praksis. Da forløbet er del af uddannelsen, skal arbejdsstedet forpligte sig til at yde løbende supervision til den studerende, hvor erfarne medarbejdere observerer og rådgiver, evt. som led i et samarbejde.

I tilknytning til forløbene udbydes en seminarrække, hvor gruppen af studerende i retorikfaglig praktik mødes med hinanden og en underviser. Der er 4 seminargange i semestrets løb. Her sættes fokus på erfaringsudveksling og procesvejledning samt retorikfaglig og organisationsteoretisk forankring af de projektorienterede forløb.

Seminarerne tjener således også til at understøtte arbejdet med de afsluttende eksamensopgaver, hvori værts-organisationen samt erfaringer og arbejdsopgaver præsenteres, analyseres og diskuteres i retorikfagligt perspektiv og en særligt relevant problemstilling indkredses og behandles i dybden.

 

Engelsk titel

Academic Internship

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Retorik

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 12
  • Total
  • 12