RET, Den retoriske tradition

Kursusindhold

I kurset skal vi arbejde med retorisk tænkning fra oldtid til ca. 1900. Ved retorisk tænkning forstås "tænkning om den målrettede brug af sproget til bestemte funktioner". Retorisk tænkning findes både hos tænkere der selv har brugt betegnelsen retorik, og hos andre der ikke har. Gennemgangen vil lægge hovedvægt på dem hvor denne tænkning kan betragtes som en vigtig ressource for nutidig retorisk refleksion og praksis.

Undervisningsmateriale: Christian Kock: Ordets magt, 1. Samfundslitteratur, 2012, samt Aristoteles: Retorik. Oversat af Thure Hastrup. Museum Tusculanum 1983 (og senere genoptryk). Desuden materiale som lægges på Absalon, eller som ligger på Internettet.

Desuden læses nogle tekster som kan tilgås på internettet; links hertil vil blive lagt på Absalon og i semesterplanen.

Hver gang vi læser noget if. semesterplanen, bedes I lave afmærkninger/indstregninger i det læste, og i timen vil I så måske blive spurgt om hvilke afmærkninger/indstregninger I har lavet!

Undervisningsformen er en kombination af forelæsning, gruppearbejde og diskussion og forudsætter aktiv deltagelse i form af pensumlæsning, mundtlige oplæg, diskussionsdeltagelse,  udarbejdelse af arbejdspapirer m.v.

Til kurset er der knyttet et ”kursusrum” på Absalon. Her er lagt en del tekster m.v., samt links til de materialer som vi skal bruge fra Internettet.

Der er også en semesterhylde for kurset på institutbiblioteket.

Engelsk titel

The rhetorical tradition

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Retorik

Målbeskrivelse

Fagelementkode HRTK03311E

Undervisningsformen er en kombination af forelæsning (max en ud af de tre timer vi har hver gang) og diskussion og er baseret på studerendes aktive deltagelse i form af pensumlæsning, mundtlige oplæg, diskussionsdeltagelse, udarbejdelse af arbejdspapirer m.v.

Prioritering af studerende til dette kursus:
1. KA og gymnasiesidefag i Retorik
2. BA-tilvalg Almen retorik
3. Bachelortilvalg i Retorik, Aarhus Universitet (tidl. Suppleringsuddannelsen i retorik)
4. BA-grundfag inden for sprog- og kommunikationsfag
5. Humanistisk eller teologisk BA
6. Individuel vurdering

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssproget er dansk
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 367,5
  • Total
  • 409,5