Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

RET, Den retoriske tradition

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Sanne Eyrich (6-756370706765426a776f306d7730666d)
  • Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Kursusnummer: HRTK03551U

Engelsk titel

The rhetorical tradition

Kursusindhold

I kurset skal vi arbejde med retorisk tænkning fra oldtid til ca. 1900. Ved retorisk tænkning forstås "tænkning om den målrettede brug af sproget til bestemte funktioner". Retorisk tænkning findes både hos tænkere der selv har brugt betegnelsen retorik, og hos andre der ikke har. Gennemgangen vil lægge hovedvægt på dem hvor denne tænkning kan betragtes som en vigtig ressource for nutidig retorisk refleksion og praksis.

Undervisningsmateriale: Christian Kock: Ordets magt, 1. Samfundslitteratur, 2012, samt Aristoteles: Retorik. Oversat af Thure Hastrup. Museum Tusculanum 1983 (og senere genoptryk). Desuden materiale som lægges på Absalon, eller som ligger på Internettet.

Desuden læses nogle tekster som kan tilgås på internettet; links hertil vil blive lagt på Absalon og i semesterplanen.

Hver gang vi læser noget if. semesterplanen, bedes I lave afmærkninger/indstregninger i det læste, og i timen vil I så måske blive spurgt om hvilke afmærkninger/indstregninger I har lavet!

Undervisningsformen er en kombination af forelæsning, gruppearbejde og diskussion og forudsætter aktiv deltagelse i form af pensumlæsning, mundtlige oplæg, diskussionsdeltagelse,  udarbejdelse af arbejdspapirer m.v.

Til kurset er der knyttet et ”kursusrum” på Absalon. Her er lagt en del tekster m.v., samt links til de materialer som vi skal bruge fra Internettet.

Der er også en semesterhylde for kurset på institutbiblioteket.

Målbeskrivelse

Fagelementkode HRTK03311E

Bemærkninger

Prioritering af studerende til dette kursus:
1. KA og gymnasiesidefag i Retorik
2. BA-tilvalg Almen retorik
3. Bachelortilvalg i Retorik, Aarhus Universitet (tidl. Suppleringsuddannelsen i retorik)
4. BA-grundfag inden for sprog- og kommunikationsfag
5. Humanistisk eller teologisk BA
6. Individuel vurdering

Tilmelding

Kandidattilvalg: Ansøgningsskema finder du her: http://hum.ku.dk/uddannelser/vejledning/merit/ Skemaet skal sendes til sn-mef@hum.ku.dk senest d. 1. juni 2016

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Retorik

Studienævn

Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Christian Kock

Varighed

1 semester

Skemagruppe

.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningsformen er en kombination af forelæsning (max en ud af de tre timer vi har hver gang) og diskussion og er baseret på studerendes aktive deltagelse i form af pensumlæsning, mundtlige oplæg, diskussionsdeltagelse, udarbejdelse af arbejdspapirer m.v.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 42
Undervisningsforberedelse 367,5
Total 409,5

Eksamen

Prøveform

Andet
Eksamenssproget er dansk

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​retorik/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende