Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

RET, BA-seminar, retorik

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Sanne Eyrich (6-766471716866436b7870316e7831676e)
  • Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Kursusnummer: HRTB00901U

Engelsk titel

BA seminar rhetoric

Kursusindhold

Forløbet er en intensiv introduktion til BA-projektet og kravene til en akademisk opgave generelt. Blandt de emner der tages op, er opgavens overordnede struktur, emnevalg og fokusering, litteratursøgning, forholdet mellem teori, metode og empiri, problemformulering, formalia og vejledningsforløbet. 
Ved forløbets afslutning forventes den enkelte studerende at have valgt et emne og formuleret et spørgsmål som kan danne grundlag for opgaven samt at have kontakt til en vejleder. 

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Retorik

Studienævn

Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling

Varighed

1 semester

Skemagruppe

.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen omfatter læreroplæg, gruppediskussioner og mindre skriftlige øvelser. Der må påregnes forberedelsestid til læsning og skriftlige opgaver.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 15
Vejledning 7
Undervisningsforberedelse 387,5
Total 409,5

Eksamen

Prøveform

Andet
Eksamenssproget er dansk
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende