Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

RET, Videnskabsteori

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Sanne Eyrich (6-756370706765426a776f306d7730666d)
  • Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Kursusnummer: HRTB00861U

Engelsk titel

Rhetoric and the Humanities

Kursusindhold

Vi skal gennemgå de mest grundlæggende teorier og metodedannelser inden for humanistisk videnskabsteori og sætte dem i relation til retorikfagets teorier. Hvis videnskab er sprog, hvilke sprog taler vi så på universitetet, på humaniora og i retorikfaget? Hvad kendetegner videnskabeligt sprog, og hvornår er en tekst ikke videnskabelig?

Teoridannelserne ses i et historisk perspektiv, hvor lærdomstraditioner, universitetet og humanioras udvikling vil blive inddraget. Vi vil også se på forskellige metoder i retorikfaget og diskutere dem ud fra teoretiske og analytiske artikler karakteristisk for den moderne retoriske fagdisciplin.

Der vil hver uge være to timer med fælles forelæsninger, der især vil dreje sig om forskellige humanistiske videnskabsteorier.  Der vil være holdundervisning (tre timer) hver anden uge. I timerne på holdet diskuterer vi retorikfaglige artikler og ser nærmere på deres sprog og analytiske metoder. I ”mellemugen” vil der være skriftlige opgaver, både mindre opgaver og de tre opgaver som sammen med aktiv deltagelse i undervisningen udgør eksamen. De studerende skiftes til at give feedback på disse opgaver.

 

Målbeskrivelse

Fagelementkode: HRTB00861E

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Retorik

Studienævn

Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling

Underviser

Hanne Roer

Varighed

1 semester

Skemagruppe

-
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Vi bruger som grundbog: Søren Kjørup: Menneskevidenskaberne. Bind 1-2 Roskilde Universitetsforlag, 2008.

Desuden skal vi læse en række artikler, der alle vil kunne findes online eller blive lagt ud på absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 49
Undervisningsforberedelse 155,5
Total 204,5

Eksamen

Prøveform

Andet
Andet
Eksamenssproget er dansk

Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen: http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​retorik/​retorik_ba.pdf

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende