Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

RET, Retorisk teori og analyse

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Sanne Eyrich (6-857380807775527a877f407d8740767d)
  • Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Kursusnummer: HRTB00802U

Engelsk titel

Rhetorical Theory and Analysis

Kursusindhold

Modulet giver de studerende basal indsigt i retorikfaget og dets begrebsapparat og forbereder dem til at arbejde videre med analyse og produktion af mundtlig og skriftlig retorik.

Vi læser centrale tekster inden for klassisk og moderne retorisk litteratur (af blandt andre Cicero og Kenneth Burke), og den praktiske relevans af retoriske problemstillinger og grundbegreber anskueliggøres, når vi arbejder med analyse af taler fra oldtid til nutid og skrevne tekster som kronikker og tweets. Hovedvægten ligger i modulet på den mundtlige retorik. 

Der indgår undervejs mindre praktiske øvelser, hvor de studerende holder korte taler og arbejder med aspekter af det gennemgåede stof.

Undervisning i stemmebrug er en del af modulet, ligesom det indledningsvis omfatter en introduktion til at søge og læse akademisk litteratur inden for feltet.

 

 

 

Uddannelse

Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Retorik 2014
Studieordning for bachelortilvalg i Retorik 2016

Studienævn

Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling

Underviser

Elisabeth Hoff-Clausen og Hanne Smith Pedersen

Varighed

1 semester

Skemagruppe

-
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og holdundervisning med øvelser. Der arbejdes i studiegrupper uden for de skemalagte timer.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 84
Undervisningsforberedelse 325,5
Total 409,5

Eksamen

Prøveform

Andet
Eksamenssproget er dansk

Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:

BA-ordningen:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​retorik/​retorik_ba.pdf

Tilvalgsordning:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​retorik/​retorik_batv.pdf

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende