REL, Religion og samfund – metoder (F17)

Kursusindhold

Den studerende kan:

• redegøre for relevante metoder i forhold til religionssociologiske
problemfelter
• benytte metoder i analytisk øjemed.
• analytisk og kritisk reflektere over relevante metoder
Learning by doing. Kurset vil være bygget op således, at studerende i fællesskab foretager en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse (pilotprojekt), som der samtidig skrives opgave på baggrund af.
Faget omfatter en indføring i kvantitative og kvalitative metoder, der gør den
studerende i stand til selvstændigt at:
• Identificere relevante metoder til undersøgelse af udvalgte religionssociologiske problemer.
• Forholde sig analytisk, kritisk og refleksivt til specifikke metodiske problemstillinger.
• Anvende relevante metoder på specifikke religionssociologiske emneområder.

Engelsk titel

Religion and Society – Methods

Uddannelse

KA i Religionssociologi, 2008

Kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008

Målbeskrivelse

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Relgion samfund og metoder (fagelementkode HRSK03421E)

KA sidefag, 2008-studieordning
Religionssociologi (fagelementkode HREK03011E)

Holdundervisning med aktiv deltagelse

Litteratur vil blive gjort tilgængelig elektronisk via Absalon eller sat frem på semesterhylden

Adgangsgivende BA-uddannelse, tilvalgsfag i Religionssociologi, herunder aftaler med RUC

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 412,5