Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

REL, Religion og samfund – metoder (F17)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Brian Arly Jacobsen (6-66766d65726e446c7971326f7932686f)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HRSK03427U

Engelsk titel

Religion and Society – Methods

Kursusindhold

Den studerende kan:

• redegøre for relevante metoder i forhold til religionssociologiske
problemfelter
• benytte metoder i analytisk øjemed.
• analytisk og kritisk reflektere over relevante metoder
Learning by doing. Kurset vil være bygget op således, at studerende i fællesskab foretager en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse (pilotprojekt), som der samtidig skrives opgave på baggrund af.
Faget omfatter en indføring i kvantitative og kvalitative metoder, der gør den
studerende i stand til selvstændigt at:
• Identificere relevante metoder til undersøgelse af udvalgte religionssociologiske problemer.
• Forholde sig analytisk, kritisk og refleksivt til specifikke metodiske problemstillinger.
• Anvende relevante metoder på specifikke religionssociologiske emneområder.

Målbeskrivelse

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Relgion samfund og metoder (fagelementkode HRSK03421E)

KA sidefag, 2008-studieordning
Religionssociologi (fagelementkode HREK03011E)

Anbefalede faglige forudsætninger

Adgangsgivende BA-uddannelse, tilvalgsfag i Religionssociologi, herunder aftaler med RUC

Uddannelse

KA i Religionssociologi, 2008

Kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Brian Arly Jacobsen, brianj@hum.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se link herunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning med aktiv deltagelse

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Litteratur vil blive gjort tilgængelig elektronisk via Absalon eller sat frem på semesterhylden

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 356,5
Forelæsninger 56
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​religionsvidenskab/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende