REL, Religion og samfund - teorier (E16)

Kursusindhold

Faglige mål
Eksaminanden kan:

• identificere og vurdere teoretiske religionssociologiske problemfelter
• benytte teoretiske problemstillinger i et analytisk øjemed
• analyserende, kritisk og refleksivt bruge relevante teorier
• diskutere og vurdere de teoretiske perspektiver i lyset af valgte problemstillinger

Pensum: Eksaminanden opgiver 1.500 normalsider, som dækker nyere religionssociologiske teorier. I pensum skal indgå mindst ét religionssociologisk værk (monografi) af teoretisk relevans. Pensum skal godkendes af en eksaminationsberettiget underviser.
Studerende forventes at deltage aktivt med øvelser og oplæg

Engelsk titel

Religion and society - theories

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionssociologi, 2008


Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Religionsvidenskab, 2008

Målbeskrivelse

KA 2008-studieordning:
Religion og samfund – teorier (fagelementkode HRSK03411E)

KA 2008-studieordning(gymnasierettet)
Religions-sociologi (fagelementkode HREK03011E)

Holdundervisning med aktiv deltagelse

Litteratur vil blive gjort tilgængelig elektronisk via Absalon eller sat frem på semesterhylden

Adgangsgivende BA-uddannelse, tilvalgsfag i Religionssociologi, herunder aftaler med RUC.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 412,5