Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

REL, Religion og samfund - teorier (E16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Peter Birkelund Andersen (7-74697869766665446c7971326f7932686f)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HRSK03416U

Engelsk titel

Religion and society - theories

Kursusindhold

Faglige mål
Eksaminanden kan:

• identificere og vurdere teoretiske religionssociologiske problemfelter
• benytte teoretiske problemstillinger i et analytisk øjemed
• analyserende, kritisk og refleksivt bruge relevante teorier
• diskutere og vurdere de teoretiske perspektiver i lyset af valgte problemstillinger

Pensum: Eksaminanden opgiver 1.500 normalsider, som dækker nyere religionssociologiske teorier. I pensum skal indgå mindst ét religionssociologisk værk (monografi) af teoretisk relevans. Pensum skal godkendes af en eksaminationsberettiget underviser.
Studerende forventes at deltage aktivt med øvelser og oplæg

Målbeskrivelse

KA 2008-studieordning:
Religion og samfund – teorier (fagelementkode HRSK03411E)

KA 2008-studieordning(gymnasierettet)
Religions-sociologi (fagelementkode HREK03011E)

Anbefalede faglige forudsætninger

Adgangsgivende BA-uddannelse, tilvalgsfag i Religionssociologi, herunder aftaler med RUC.

Tilmelding

Kandidattilvalg for studerende på Humaniora skal tilmeldes via selvbetjeningen. Læs mere på din uddannelsesside på KUnet.dk.

For studerende fra andre fakulteter/universiteter:

http://hum.ku.dk/uddannelser/vejledning/merit/

 

 

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionssociologi, 2008


Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Religionsvidenskab, 2008

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Peter Andersen, peterba@hum.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink nedenunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning med aktiv deltagelse

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Litteratur vil blive gjort tilgængelig elektronisk via Absalon eller sat frem på semesterhylden

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 356,5
Forelæsninger 56
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​religionsvidenskab/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende