AFLYST, REL, Museer og formidling (F17)

Kursusindhold

Modulet sætter den studerende i stand til

 • at formidle religionsvidenskabelige temaer og problemstillinger i tilknytning til et kildemateriale og/eller til begivenheder til personer uden religionsvidenskabelig uddannelse
 • selvstændigt at tilrettelægge udstillinger og omvisninger med religionsvidenskabeligt tema
 • at bidrage instruktivt til offentlig debat og almindelig oplysning med religionsvidenskabeligt stof.
Engelsk titel

Museums and dissemination

Uddannelse

KA Religionshistorie, 2008

Målbeskrivelse

KA-2008 studieordning:
Religionsvidenskabelig formidling A (fagelementkode HRHK03641E)

 

Holdundervisning

Anbefalet litteratur vil fremgå af kursushjemmesiden på Absalon

BA i religionsvidenskab eller anden relevant BA med tilvalgsfag i religionsvidenskab

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 384,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • Total
 • 412,5