REL, Tekst og metode (E16), (Diskurs og Praksis, 7,5 ECTS)

Kursusindhold

Kurset indfører i religionshistorisk tekstanalyse samt præsenterer et udvalg af aktuelle tilgange til forskellige typer af materiale. Den metodologiske mangfoldighed i faget præsenteres, ligesom der gives eksempler på tværvidenskabelige muligheder. Diskussion af tekstbegreber og analytiske modeller, kildekritisk håndtering og vurdering af kildemateriale i forhold til bestemte problemstillinger, samt forskellige typer af religiøs brug af tekster både historisk og i samtiden vil stå centralt. Undervisningen er holdundervisning kombineret med seminardiskussioner, og afvikles i tæt samarbejde med kurset "Ritual og praksis". Der indgår ekskursioner og gæsteforelæsninger

Engelsk titel

Text and method

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionshistorie, 2008,


Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Religionsvidenskab, 2008

Målbeskrivelse

KA 2008-studieordning:
Tekst og metode (fagelementkode HRHK03631E)

KA 2008-studieordning (gymnasierettet):
Diskurs og praksis: Religionsvidenskabelig teori og metode (fagelementkode HREK03021E) 7,5 ECTS

Holdundervisning

Kompendium samt kursuslitteratur vil blive meddelt senere via Absalon

BA i religionsvidenskab eller anden relevant BA med tilvalgsfag i religionsvidenskab

For at opnå 15 ECTS-points i Diskurs og praksis skal tilvalgsstuderende tillige følge undervisningen i Ritual og praksis

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 233
  • Forelæsninger
  • 42
  • Total
  • 275