REL, Ritual og praksis (E16), (Diskurs og Praksis 7,5 ECTS)

Kursusindhold

Kurset indfører i analyse af ritualer og anden religiøs praksis i deres kulturelle og sociale kontekst. Materiale fra såvel historie som nutid vil blive præsenteret. Endvidere introduceres grundlæggende elementer af religionshistorisk tilgang til studiet af ritualer. Kurset behandler desuden forholdet mellem handling, tekst og visuel repræsentation, samt hvordan ritualer kan fungere kundskabsformidlende og konstituerende af religiøse hierarkier. Undervisningen er holdundervisning med diskussioner på grundlag af cases og teoretisk litteratur. Undervisningen afvikles i tæt samarbejde med kurset "Tekst og metode". Der indgår ekskursioner og gæsteforelæsninger

Engelsk titel

Ritual and praxis

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionshistorie, 2008

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Religionsvidenskab, 2008

Målbeskrivelse

KA 2008-studieordning:
Ritual og praksis (fagelementkode HRHK03621E)

KA 2008-studieordning(gymnasierettet):
Diskurs og praksis: Religionsvidenskabelig teori og metode (fagelementkode HREK03021E) 7,5 ECTS

Holdundervisning

Kompendium samt kursuslitteratur vil blive meddelt senere via Absalon

BA i religionsvidenskab eller anden relevant BA med tilvalgsfag i religionsvidenskab

For at opnå 15 ECTS-points i Diskurs og praksis skal tilvalgsstuderende tillige følge undervisningen i Tekst og metode

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 233
  • Forelæsninger
  • 42
  • Total
  • 275