REL, Religionsfilosofi (E16)

Kursusindhold

Kurset indfører i filosofisk refleksion over, og analyse af, religiøse udsagn, forestillinger og handlemåder, og behandler således religionsfilosofiske, etiske og ideologiske problemstillinger og emner. Undervisningen er holdundervisning, med samtaler på baggrund af kilder.

Engelsk titel

Philosophy of religions

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionshistorie, 2008

Målbeskrivelse

KA 2008-studieordning:
Religionsfilosofi (fagelementkode HRHK03611E)

Holdundervisning

Kilder, samt sekundærlitteratur til fagelementet, vil foreligge første undervisningsgang. Se endvidere kursushjemmesiden på Absalon en til to uger før undervisningens begyndelse primo september.

BA i religionsvidenskab eller anden relevant BA med tilvalgsfag i religionsvidenskab

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 233
  • Forelæsninger
  • 42
  • Total
  • 275