REL, Religionssociologi (tilvalg) (F17)

Kursusindhold

”Religionssociologi” indfører den studerende i grundlæggende religionssociologiske metoder og teorier. Med udgangspunkt i aktuelle problemstillinger og med inddragelse af nyere forskning vil et eller flere empiriske områder blive belyst. Det er formålet med kurset at den studerende bliver i stand til at arbejde selvstændigt ud fra en religionssociologisk synsvinkel.

Engelsk titel

Sociology of Religion

Uddannelse

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008

Målbeskrivelse

KA - 2008 Tilvalgsordning:
Religionssociologi (fagelementkode HREK03011E)

Holdundervisning

Litteratur og tekster oplyses på Absalon inden kursusstart

BA med Religionsvidenskab som tilvalgsfag

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Total
  • 412,5