REL, Religion i Baltikum – med indbygget studietur (F17)

Kursusindhold

Kurset vil inddrage forskellige religionsvidenskabelige perspektiver på studiet af religion i et postkommunistisk område, såsom majoritets-minoritetsrelationer, religiøs identitet, civil religion og nationalisme. Kurset vil endvidere beskæftige sig med temaer, der dækker regionens nyere historie, ex.: religiøs pluralitet i Litauen, jøder i Litauen før, under og efter 2. Verdenskrig, muslimske Krim Tatarer i Baltikum, kristne bevægelser i et postkommunistisk miljø.


Kurset vil indeholde ugentlig undervisning af de ansvarlige undervisere op til studieturen til Litauen, som studerende er med til at planlægge selv. 

 

For studerende på dette kursus udbydes der også et kursus i Projektstyring og eksamensforberedelse, se her: http://kurser.ku.dk/course/htor00027u/2016-2017

Engelsk titel

REL, Religion i Baltikum – med indbygget studietur

Uddannelse

BA-studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2015

BA tilvalgsstudieordning, gymnasierettet, 2015

BA-studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2010

BA tilvalg-studieordning i Religionsvidenskab, 2007

KA- studieordning i Religionshistori, 2008

KA-studieordning i Religionssociologi, 2008

 

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HRVB00061E)
Bachelorprojekt (fagelementkode HRVB00091E)

BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HREB00311E)
Bachelorprojekt (fagelementkode HREB00351E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Religionsanalytisk område A (fagelementkode HREB10091E )
Religionsanalytisk område B (fagelementkode HREB10101E )

BA tilvalg 2015-studieordning, gymnasierettet
Valgfrit område med sprogudøvning (fagelemenkode  HRVB10121E)

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel Religionshistorie valgfag A (fagelementkode HRHK03661E )
Speciel Religionshistorie valgfag B (fagelementkode HRHK03671E )

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (HRSK03431E)
Særligt studeret område 2 (HRSK03491E)
Særlig studeret område: religion og politik: (fagelementkode HRSK03441E)
Særlig studeret område: regional religionssociologi (fagelementkode HRSK03481E)
Formidling (fagelementkode HRSK03471E)

KA-sidefag Religionsvidenskab 2008-studieordning:
Valgfrit originalsprogsemne (fagelementkode HREK03031E)

Foredrag, aktiv undervisningsdeltagelse, opgaver, studietur

Mulighed for deltagelse i studietur til Litauen

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 188,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • Ekskursioner
  • 168
  • Total
  • 412,5