REL, Religionskrig og religiøs tolerance (E16)

Kursusindhold

Inden for religionssociologien har begreberne modernisering, sekularisering, differentiering, privatisering og rationalisering spillet en hovedrolle i beskrivelsen af udviklingen i Europa og USA i perioden fra reformationen og frem til i dag. Denne sociologiske grundfortælling er imidlertid blevet problematiseret voldsomt særligt efter 11/9 2001, da man ikke længere kan gå ud fra, at religionsfrihed, tolerance og religion som en privat sag er en uundgåelig del af moderniteten. Med henblik på bedre at forstå vores moderne globaliserede og medialiserede verden af i dag vil kurset søge at afdække grundlagsbetingelser for henholdsvis religionskrig og fremkomsten af religiøs tolerance. Det vil ske dels gennem læsning af centrale sociologiske/teoretiske tekster, dels gennem en række cases fra antikken til i dag. Kursets tyngdepunkt vil ligge i perioden fra the Glorious Revolution i 1688 i England og tiden frem til i dag.

Der tilbydes 4 timers undervisning om ugen samt 2 timer om ugen i projektstyring til BA-studerende: https://kurser.ku.dk/course/hiaa00006u/2016-2017

 

Engelsk titel

REL, Religion War and religious tolerance

Uddannelse

BA-studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2015

BA-studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2010

BA tilvalg-studieordning i Religionsvidenskab, 2007

KA- studieordning i Religionshistorie, 2008

KA-studieordning i Religionssociologi, 2008
 

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HRVB00061E)
Bachelorprojekt (fagelementkode HRVB00091E)

BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HREB00311E)
Bachelorprojekt (fagelementkode HREB00351E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Religionsanalytisk område A (fagelementkode HREB10091E )
Religionsanalytisk område B (fagelementkode HREB10101E )

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel Religionshistorie valgfag A (fagelementkode HRHK03661E )
Speciel Religionshistorie valgfag B (fagelementkode HRHK03671E )

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (HRSK03431E)
Særligt studeret område 2 (HRSK03491E)
Særlig studeret område: religion og politik: (fagelementkode HRSK03441E)
Formidling (fagelementkode HRSK03471E)

 

Holdundervisning med studenterdeltagelse

De fornødne angivelser af og oplysninger omkring adgang til relevant litteratur på kurset vil foreligge på Absalon.

1 års undervisning på en humanistisk grunduddannelse

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • Total
  • 412,5