REL, Vestens esoteriske traditioner: på tværs af religion, videnskab, mystik og filosofi i Europas historie (E16)

Kursusindhold

Kurset vil udforske Europas farverige religiøse landskab fra middelalderen og frem til i dag med fokus på de religiøse idéer og traditioner, som igennem tiden er blevet klassificeret som ’esoteriske’, ’magiske’, ’okkulte’, ’mystiske’, ’irrationelle’ eller som ren ’overtro’, såsom kabbalah, hermeticisme, alkymi, astrologi, platonisme, teosofi, okkult filosofi, og ideer og traditioner knyttet til diverse hemmelige selskaber.

Kursets sigte er at analysere de historiske, kulturelle og diskursive mekanismer, der ligger bag konstruktionen af kategorier som ’det okkulte’ og ’magi’, samt at læse de omtalte traditioner og idéer ind i deres større historiske og idéhistoriske sammenhænge.

På baggrund af nyere religionsforskning vil fokus lægges på, hvor pluralistisk Europas religiøse landskab i grunden har været og på de esoteriske traditioners rolle i de mange udvekslinger og debatter, der har fundet sted i mellem de større religiøse traditioner såsom Kristendom, Jødedom og Islam. Indflydelse fra og indflydelse på videnskabernes og filosofiens udvikling vil også blive diskuterer, samt forholdet imellem ortodoksi og heterodoksi, genbrug af antikkens idéer og de hedenske religioners fortsatte indflydelse. Kurset vil desuden undersøge de særlige trosforestillinger, erkendelsesformer og polemiske diskurser, der har karakteriseret de esoteriske traditioner i deres samspil med andre traditioner.

For studerende på dette kursus udbydes der også et kursus i Akademisk læsning: Læse- og skrivestrategier, se her: http:/​/​kurser.ku.dk/​course/​hiaa00005u/​2016-2017

 

For studerende på dette kursus udbydes der også et kursus i Projektstyring og eksamensforberedelse, se her: http://kurser.ku.dk/course/htor00027u/2016-2017

Engelsk titel

REL, The Western Esoteric Traditions: across religion, science, mysticism and philosophy in European history

Uddannelse

BA-studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2015

BA-studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2010

BA tilvalg-studieordning i Religionsvidenskab, 2007

KA- studieordning i Religionshistorie, 2008

KA-studieordning i Religionssociologi, 2008
 

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HRVB00061E)
Bachelorprojekt (fagelementkode HRVB00091E)

BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HREB00311E)
Bachelorprojekt (fagelementkode HREB00351E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Religionsanalytisk område A (fagelementkode HREB10091E )
Religionsanalytisk område B (fagelementkode HREB10101E )

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel Religionshistorie valgfag A (fagelementkode HRHK03661E )
Speciel Religionshistorie valgfag B (fagelementkode HRHK03671E )

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (HRSK03431E)
Særligt studeret område 2 (HRSK03491E)
Formidling (fagelementkode HRSK03471E)

Holdundervisning

Væsentlig baggrundslitteratur, hvoraf alle er online på KB, inkluderer:

 • Stuckrad, K. (2010). Locations of knowledge in medieval and early modern Europe, esoteric discourse and Western identities (Brill's studies in intellectual history v. 186). Leiden Boston: Brill.
 • Hanegraaff, W. (2012). Esotericism and the academy, rejected knowledge in western culture (Reprint. ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Goodrick-Clarke, N. (2008). The Western esoteric traditions, a historical introduction. New York Oxford: Oxford University Press.

 

Øvrig litteratur vil foreligge i Absalon.

1 års undervisning på en humanistisk grunduddannelse

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 384,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • Total
 • 412,5