REL, Kristendom i romerriget i fjerde århundrede (E16)

Kursusindhold

Det fjerde århundrede er en vigtig og i mange henseender formativ periode for kristendommen. I århundreder havde den været en del af romerrigets religiøse univers uden de store forandringer, men så blev den kejserligt støttet og promoveret. Kurset undersøger processen og de forskellige kristne og ikke-kristne forhold under den transformation som skete. Der kan til kurset læses og opgives kilder på græsk og latin.

Engelsk titel

Christianity in the Roman Empire in the 4th century

Uddannelse

BA-studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2015

BA tilvalgsstudieordning, gymnasierettet, 2015

BA-studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2010

BA tilvalg-studieordning i Religionsvidenskab, 2007

KA- studieordning i Religionshistori, 2008

KA-studieordning i Religionssociologi, 2008

KA-sidefag i Religionssociologi, 2008

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HRVB00061E)
Valgfrit område med sprogudøvning (fagelementkode HRVB00081E)
Bachelorprojekt (fagelementkode HRVB00091E)

BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HREB00311E)
Bachelorprojekt (fagelementkode HREB00351E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Religionsanalytisk område A (fagelementkode HREB10091E )
Religionsanalytisk område B (fagelementkode HREB10101E )

BA tilvalg 2015-studieordning, gymnasierettet
Valgfrit område med sprogudøvning (fagelemenkode  HRVB10121E)

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel Religionshistorie valgfag A (fagelementkode HRHK03661E )
Speciel Religionshistorie valgfag B (fagelementkode HRHK03671E )

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (HRSK03431E)
Særligt studeret område 2 (HRSK03491E)
Særlig studeret område: religion og politik: (fagelementkode HRSK03441E)
Særlig studeret område: regional religionssociologi (fagelementkode HRSK03481E)
Formidling (fagelementkode HRSK03471E)

KA-sidefag Religionsvidenskab 2008-studieordning:
Valgfrit originalsprogsemne fFagelementkode HREK03031E

Holdundervisning med studenterdeltagelse

På Absalon vil undervisningsplan, bøger som bør anskaffes fremgå mindst en måneds tid før kurset begynder. De fleste kilder er tilgængelige på internettet.

1 års undervisning på en humanistisk grunduddannelse

Korte kurser / Copenhagen Summer University

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • Total
  • 412,5