AFLYST, REL, Bataille og religion (F17)

Kursusindhold

I dette valgfrie område skal dele af den franske litterat og filosof Georges Batailles tænkning og religionsfilosofiske overvejelser indkredses via en læsning af et udvalg af tekster fra Batailles værker, heriblandt fra det tidlige hovedværk Den indre erfaring og fra det senere ”religionsfænomenologiske” studie Erotikken. Med indkredsningen berøres Batailles væsentligste begreber og idésæt, heriblandt ”det heterogene og homogene”, ”overskridelsen” og ”suveræniteten”.  Den posthume udgivelse Religionens teori, hvori der argumenteres for, at religions væsen er ”en søgen efter den tabte intimitet”, skal ligeledes inddrages i indkredsningen af Batailles tænkning og religionsfilosofi.

 

For studerende på dette kursus udbydes der også et kursus i Projektstyring og eksamensforberedelse, se her: http://kurser.ku.dk/course/htor00027u/2016-2017

Engelsk titel

Bataille and religion

Uddannelse

BA-studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2015

BA tilvalgsstudieordning, gymnasierettet, 2015

BA-studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2010

BA tilvalg-studieordning i Religionsvidenskab, 2007

KA- studieordning i Religionshistori, 2008

KA-studieordning i Religionssociologi, 2008

 

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HRVB00061E)
Bachelorprojekt (fagelementkode HRVB00091E)

BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HREB00311E)
Bachelorprojekt (fagelementkode HREB00351E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Religionsanalytisk område A (fagelementkode HREB10091E )
Religionsanalytisk område B (fagelementkode HREB10101E )

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel Religionshistorie valgfag A (fagelementkode HRHK03661E )
Speciel Religionshistorie valgfag B (fagelementkode HRHK03671E )

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (HRSK03431E)
Særligt studeret område 2 (HRSK03491E)
Formidling (fagelementkode HRSK03471E)

 

 

 

Holdundervisning med studenterdeltagelse

De fornødne angivelser af og oplysninger omkring adgang til relevant litteratur på kurset vil foreligge første undervisningsgang. Se endvidere kursushjemmesiden på Absalon en til to uger før undervisningens begyndelse primo februar 2017.

1 års undervisning på en humanistisk grunduddannelse

Korte kurser / Copenhagen Summer University

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 38,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • Total
  • 122,5