Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

REL, Nietzsches religionsfilosofi (E16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Peter Kurt Westergaard (6-726d79677576426a776f306d7730666d)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HREK00016U

Engelsk titel

Nietzsche’s philosophy of religion

Kursusindhold

I dette valgfrie område vil den tyske filosof Friedrich Nietzsches tænkning / religionsfilosofi blive introduceret via en læsning af dels Julian Youngs bog Nietzsche’s Philosophy of Religion, Cambridge University Press 2006, dels et udvalg af tekster fra Nietzsches værker.  – Youngs tese om, at Nietzsche argumenterer for en art religiøs kommunitarianisme (at Nietzsche er optaget af betingelserne for et samfunds levedygtighed og af religionens funktion i denne udfoldelse) skal afprøves i løbet af læsningen af monografien – heriblandt bogens forudsatte ideer om, at Nietzsche kan bestemmes som ”a religious reformer rather than an enemy of religion” og at hans interesse ”lie, first an foremost, with community”.

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HRVB00061E)
Bachelorprojekt (fagelementkode HRVB00091E)

BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HREB00311E)
Bachelorprojekt (fagelementkode HREB00351E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Religionsanalytisk område A (fagelementkode HREB10091E )
Religionsanalytisk område B (fagelementkode HREB10101E )

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel Religionshistorie valgfag A (fagelementkode HRHK03661E )
Speciel Religionshistorie valgfag B (fagelementkode HRHK03671E )

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (HRSK03431E)
Særligt studeret område 2 (HRSK03491E)

Formidling (fagelementkode HRSK03471E)

 

 

 

 

Anbefalede faglige forudsætninger

1 års undervisning på en humanistisk grunduddannelse

Tilmelding

Kandidattilvalg for studerende på Humaniora skal tilmeldes via selvbetjeningen. Læs mere på din uddannelsesside på KUnet.dk.

For studerende fra andre fakulteter/universiteter:
http://hum.ku.dk/uddannelser/vejledning/merit/

Uddannelse

BA-studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2015

BA-studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2010

BA tilvalg-studieordning Studieordning for i Religionsvidenskab, 2007

KA-studieordning i Religionshistorie, 2008

KA-studieordning i Religionssociologi, 2008

 

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Underviser

Peter K. Westergaard, pkwest@hum.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink herunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning med studenterdeltagelse

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

De fornødne angivelser af og oplysninger omkring adgang til relevant litteratur på kurset vil foreligge første undervisningsgang. Se endvidere kursushjemmesiden på Absalon en til to uger før undervisningens begyndelse primo september 2016

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 356,5
Forelæsninger 56
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​religionsvidenskab/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende