REL, Nietzsches religionsfilosofi (E16)

Kursusindhold

I dette valgfrie område vil den tyske filosof Friedrich Nietzsches tænkning / religionsfilosofi blive introduceret via en læsning af dels Julian Youngs bog Nietzsche’s Philosophy of Religion, Cambridge University Press 2006, dels et udvalg af tekster fra Nietzsches værker.  – Youngs tese om, at Nietzsche argumenterer for en art religiøs kommunitarianisme (at Nietzsche er optaget af betingelserne for et samfunds levedygtighed og af religionens funktion i denne udfoldelse) skal afprøves i løbet af læsningen af monografien – heriblandt bogens forudsatte ideer om, at Nietzsche kan bestemmes som ”a religious reformer rather than an enemy of religion” og at hans interesse ”lie, first an foremost, with community”.

Engelsk titel

Nietzsche’s philosophy of religion

Uddannelse

BA-studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2015

BA-studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2010

BA tilvalg-studieordning Studieordning for i Religionsvidenskab, 2007

KA-studieordning i Religionshistorie, 2008

KA-studieordning i Religionssociologi, 2008

 

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HRVB00061E)
Bachelorprojekt (fagelementkode HRVB00091E)

BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HREB00311E)
Bachelorprojekt (fagelementkode HREB00351E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Religionsanalytisk område A (fagelementkode HREB10091E )
Religionsanalytisk område B (fagelementkode HREB10101E )

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel Religionshistorie valgfag A (fagelementkode HRHK03661E )
Speciel Religionshistorie valgfag B (fagelementkode HRHK03671E )

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (HRSK03431E)
Særligt studeret område 2 (HRSK03491E)

Formidling (fagelementkode HRSK03471E)

 

 

 

 

Holdundervisning med studenterdeltagelse

De fornødne angivelser af og oplysninger omkring adgang til relevant litteratur på kurset vil foreligge første undervisningsgang. Se endvidere kursushjemmesiden på Absalon en til to uger før undervisningens begyndelse primo september 2016

1 års undervisning på en humanistisk grunduddannelse

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 412,5